Suport Informàtic
per a grans Empreses i Pimes

| 01 :: Servei a mida

Oferim suport i manteniment a mida:
24×7, 12×5, Helpdesk…

La dependència de la tecnologia per a l’activitat eficient de les empreses fa necessari disposar d’un suport tècnic informàtic preparat per atendre incidències relatives a hardware, software, instal·lacions o comunicacions de forma solvent i eficaç.

Els nostres serveis de suport i manteniment atenen els objectius establerts per l’organització i tenen com a objectiu assegurar la funcionalitat dels sistemes informàtics de l’empresa, propiciant la seva productivitat i l’optimització dels recursos. Amb resultats mesurables.

| 02 :: Característiques

Característiques del nostre Suport Informàtic
per a Empreses

Escuda posa a disposició de les empreses serveis de suport i manteniment tècnic informàtic que s’adapten a les necessitats de l’organització: en horari d’oficina (suport 12×5) i de 24 hores 7 dies a la setmana (suport 24×7), entre d’altres opcions.

Servei tècnic

Disposem de tots els nivells de servei necessaris, capaços de resoldre des de les incidències més simples fins a les de màxima complexitat tècnica.

Suport polivalent

Els nostres serveis es poden sol·licitar i realitzar de forma telefònica, presencial, remota i per correu electrònic. Mitjançant Helpdesk, tickets o altres eines de gestió i monitorització.

Professionals especialitzats

Contrastada experiència i professionals amb les especialitzacions necessàries.

Busques un Suport Tècnic Informàtic Eficaç?
Contacta amb Escuda

Amb el Suport i el Manteniment Tècnic Informàtic d’ESCUDA els recursos informàtics de l’empresa funcionaran a la seva màxima potència. Servei a mida: 24×7, 12×5, Helpdesk.

Busques un Suport Tècnic Informàtic Eficaç?
Contacta amb Escuda

Amb el Suport i el Manteniment Tècnic Informàtic d’ESCUDA els recursos informàtics de l’empresa funcionaran a la seva màxima potència. Servei a mida: 24×7, 12×5, Helpdesk.

| 03 :: Serveis

Servei de Suport Tècnic Informàtic

Escuda posa a disposició de les organitzacions tot el seu coneixement i experiència, i defineix els serveis següents per aconseguir que els sistemes informàtics estiguin optimitzats i alineats amb els objectius del client.

Els serveis estan dissenyats per cobrir totes les necessitats de suport i poden ser contractats en conjunt o de manera separada.

Serveis de Suport Informàtic a usuaris

Perquè els empleats disposin del suport necessari al seu lloc de treball, les incidències i peticions seran resoltes dins de l’àmbit definit i en el temps contractat. Entenem la importància que tots els llocs de treball estiguin en funcionament en tot moment

Serveis de Suport de Sistemes i Comunicacions

Els serveis de suport de sistemes i comunicacions tenen com a objectiu garantir la disponibilitat, accessibilitat i integritat de les xarxes de comunicacions i els sistemes informàtics, resolent les incidències que es produeixin i establint tasques programades que permetin avançar-se a les incidències i evitar que es produeixin.

També podem establir els permisos necessaris per contribuir a la confidencialitat de les dades de l’empresa, establir correctament els sistemes de seguretat i, en definitiva, mantenir els sistemes actualitzats per a un rendiment òptim.

Monitorització de Sistemes

Els sistemes de monitorització funcionen de manera desatesa en mode 24×7 i monitoritzen els aspectes crítics de tots els seus sistemes. Quan es detecta alguna anomalia, podem reaccionar immediatament (fins i tot en horari 24×7) per resoldre la incidència si aquesta ja s’ha produït o intervenint abans que es converteixi en una caiguda de serveis, impedint així l’afectació del servei.

Suport Tècnic Informàtic 24x7

Posem a disposició dels nostres clients tècnics experimentats d’alt nivell, durant les 24 hores els 365 dies de l’any per resoldre en qualsevol moment caigudes de serveis crítiques.

L’activació d’aquest servei es pot fer immediatament per trucada telefònica o correu electrònic. El nostre sistema de monitorització continua pot activar, fins i tot, el servei de guàrdia de forma automàtica quan detecta una fallada dels sistemes informàtics.

Busques un Suport Tècnic Informàtic Eficaç?
Contacta amb Escuda

Especialistes en Serveis de Suport i Manteniment Tècnic Informàtic per a empreses i pimes – Barcelona

Busques un Suport Tècnic Informàtic Eficaç?
Contacta amb Escuda

Especialistes en Serveis de Suport i Manteniment Tècnic Informàtic per a empreses i pimes – Barcelona