Projectes informàtics
a mida a Barcelona

| 01 :: solucions TIC

Dissenyem i construïm les solucions TIC que la teva empresa necessita

ESCUDA posa a disposició de la teva empresa un equip tècnic amb més de 20 anys d’experiència contrastada, tant en l’execució com en la planificació, disseny, direcció, execució i coordinació de projectes informàtics en els més variats àmbits.

La implementació de projectes TIC plantejada per ESCUDA contempla una solució integral des de diferents àmbits tecnològics que garanteix un resultat òptim.

La nostra visió dels projectes informàtics consisteix a lliurar un projecte sòlid, comprovat i totalment finalitzat. Per assegurar una posada en marxa àgil, un cicle de vida llarg i una aplicació sòlida, sense problemes.

Fases de desenvolupament dels nostres projectes informàtics

Anàlisi de necessitats i plantejament d'objectius

Després d’estudiar les necessitats de la companyia realitzem un plantejament inicial del projecte adaptat als objectius de l’empresa i l’implementem, conjuntament, fins a trobar la solució òptima.

Posada en marxa del projecte

Després d’una fase de test, en preproducció, que ens permet identificar situacions crítiques abans que es produeixin, gestionem la posada en producció i atenem les possibles incidències. Si cal, realitzem formació de forma presencial o telemàtica al personal de l’empresa.

Fase de desenvolupament

Inclou assessoria tecnològica, projecte d’enginyeria informàtica, disseny i execució del projecte.

Manteniment i suport

Per tal d’afrontar totes les fases i acompanyar la teva empresa en la transformació digital, de forma eficaç i segura, oferim suport informàtic en la modalitat que millor s’adapti a l’empresa.

| 02 :: Àmbits d’execució

Àmbits d’execució de l’àrea de Projectes Informàtics

Infraestructures TIC

Disposem d’àmplia experiència en optimització d’infraestructures, xarxes i operacions TIC. El nostre llistat de serveis contempla les següents solucions d’infraestructures TIC per pimes i empreses.

::

Solucions per optimitzar la impressió.

::

Eficiència energètica i monitorització.

::

Infraestructures servidores, virtualització, emmagatzematge, CPDs, sistemes de suport, xarxes Ethernet i Wireless, routers, radioenllaços, balancejadors, M2M Infraestructures d’escriptori.

::

Virtualització d’escriptoris i Thin Clients.

::

Infraestructures de gestió dels dispositius mòbils MDM-MAM.

::

Building automation i gestió de l’energia.

::

Informàtica industrial.

::

Firewalling UTM i sistemes de seguretat perimetral.

::

Data Leak Prevention.

::

Data Loss Protection.

::

Doble autentificació, SSO i gestió d’identitats digitals.

::

Back up, salvaguarda de la informació, disaster recovery i data recovery.

::

Vídeo vigilància.

::

Gestió de presència i control d’accessos.

Funcionalitats TIC

Respecte les funcionalitats TIC, ESCUDA brinda, entre d’altres, els següents serveis informàtics.

::

Govern, Risc i Compliment.

::

Missatgeria, entorns de col·laboració i salvaguarda de correu electrònic.

::

Gestió de Service Desk i desplegament de software.

::

Monitorització, inventari i gestió del cicle de vida dels actius.

::

Accessibilitat remota i virtualització de les aplicacions.

::

Accessibilitat Portal SSL i VPN.
| 03 :: Enginyeria TIC

Enginyeria TIC

Especialistes en el desenvolupament de projectes
d’enginyeria informàtica per a empreses

Després de més de 20 anys dedicats a planificar, dissenyar, implementar, dirigir i executar projectes d’enginyeria informàtica per a empreses dels sectors més diversos, el nostre equip d’enginyers està capacitat per afrontar tot tipus de projectes informàtics a mida.

En tots ells ens nodrim de l’ampli coneixement i formació en les darreres tecnologies, avenços i tendències del mercat en programari, maquinari, comunicacions i xarxes. I les adaptem a les necessitats de l’empresa.

De fet, el procés de treball que apliquem pren com a punt de partida les necessitats dels nostres clients. A partir d’aquí compleix diverses fases fins al lliurament del projecte totalment integrat: control del canvi, anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i prova dels nous sistemes d´informació. Afegint, sempre que calgui, una fase de formació a l’equip de treball del client.

Valors dels nostres Projectes Informàtics: Experiència, coneixement i especialització

La suma d’experiència en el desenvolupament de projectes per a diferents sectors i l’equip especialitzat en projectes d’enginyeria informàtica, units al coneixement del mercat i les tendències informàtiques, es converteixen en una garantia d’èxit per als nostres clients.

Desenvolupem
Projectes Informàtics
a mida
per la teva empresa

Volem ser el teu proveïdor TIC – ESCUDA, enginyeria informàtica especialitzada en projectes per a empreses i pimes (Barcelona)

Desenvolupem
Projectes Informàtics
a mida
per la teva empresa

Volem ser el teu proveïdor TIC – ESCUDA, enginyeria informàtica especialitzada en projectes per a empreses i pimes (Barcelona)