Política de Privacitat

Escuda SGSI, S.L., protegeix les teves dades personals i et garanteix la capacitat de decisió en l’ús d’aquestes, en aquest àmbit l’organització aplica la present política de privacitat i compleix, al mateix temps, amb l’obligació d’informar l’interessat.

Estem compromesos a protegir i respectar la teva privacitat. Aquesta política estableix les normes que aplicarem quan tractem qualsevol dada personal que ens aportis.

| 01 :: Identificació del responsable del tractament

Escuda SGSI, S.L., una societat registrada en Espanya, amb NIF B63816078 i seu en al carrer Gaspar Fabregas, 88-90, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona. Telèfon: 931 931 848 i correu electrònic: escuda@escuda.cat i lloc Web: https://www.escuda.cat

| 02 :: Delegat de Protecció de dades i contacte

Escuda SGSI, S.L. no disposa de DPD ja que ni per la tipologia de dades que tracta ni per la quantitat de les mateixes no ho requereix, encara així s’ha nomenat un responsable de seguretat, persona encarregada de protegir els drets dels interessats i supervisar i controlar l’aplicació de la regulació de la Protecció de Dades en Escuda SGSI, S.L., en cas de tenir un dubte, fer una consulta o una queixa, qualsevol persona podrà dirigir-se al responsable de seguretat mitjançant el següent correu electrònic: escuda@escuda.cat

| 03 :: Amb quina finalitat utilitzem les dades que ens facilita?

Amb finalitats de compliment contractual
Per a complir amb els acords en el subministrament de productes o serveis que ens contractis i poder realitzar-los segons les condicions exposades en cada cas.

Amb finalitats de comunicació comercial i informació basades en el teu consentiment.
Per a poder comunicar promocions comercials, informació de productes i novetats, convidar-li a esdeveniments i activitats, et demanem consentiment de manera expressa, podent ser revocat de manera senzilla en qualsevol moment que ho consideris oportú.

Amb finalitats de seguretat i registre d’accessos basats en l’interès legítim.
Per a poder garantir la seguretat en les nostres instal·lacions, protegir la propietat d’aquestes, donar compliment al pla d’emergències i comunicar aspectes relacionats amb la seguretat en el treball i prevenció de riscos.

| 04 :: Cessió de dades

Les dades personals que ens facilitis seran exclusivament tractades per Escuda SGSI, S.L. i no se cediran a tercers.

Se cediran dades si tu ho demanes o autoritzes prèviament, o si, sense ser necessari el seu consentiment previ, el requereix una autoritat legal reguladora o es fa un requeriment judicial ordenat per les forces de seguretat de l’Estat competents en aquesta matèria.

| 05 :: Períodes de conservació de les seves dades

Les dades recaptades es conservaran durant la vigència del contracte o autorització i, una vegada finalitzat, durant el període legal establert.

| 06 :: Transferències internacionals

T’informem que en cap cas les teves dades seran tractades ni emmagatzemades fora dels límits de la Unió Europea.

| 07 :: Exercici dels seus drets

T’informem que pots exercir els següents drets de manera gratuïta, per correu electrònic a escuda@escuda.cat adjuntant una còpia del teu DNI o document acreditatiu equivalent.

Accés
Consulta de les dades personals dels quals disposa Escuda SGSI, S.L.

Rectificació
Modificar les seves dades si han canviat, són inexactes o incomplets.

Supressió
Sol·licitud per a eliminar les seves dades.

Oposició
Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractats.

Limitació de tractaments
Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades.

Portabilitat
Rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquells obtinguts durant la relació contractual amb Escuda SGSI, S.L., així com la seva transmissió a una altra organització.

Reclamacions
Si consideres que per qualsevol motiu Escuda SGSI, S.L. no ha tractat de manera correcta les teves dades d’acord amb la normativa vigent, pots dirigir-te al Responsable de Seguretat escuda@escuda.cat que atendrà i cursarà la teva reclamació amb la màxima diligència, a més, si ho consideres oportú, podràs presentar una reclamació dirigint-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.