Escuda
Consultoria TIC
i GRC – SGSI

per PIMES

| 01 :: ORGANITZACIÓ

Consultories informàtiques i GRC – SGSI per a empreses

La vocació d’ESCUDA és guiar PIMES i organitzacions en la seva evolució digital. A partir de la nostra àmplia experiència en serveis de consultoria informàtica enfocada en diverses árees. O establint les polítiques que regiran els seus Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI) i les seves estratègies de Govern corporatiu, Gestió del Risc i el Compliment normatiu (GRC).

ESCUDA, el teu partner de serveis informàtics

::

ESTÀNDARD DE SEGURETAT ISO 27001

::

ALTA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

::

CONTÍNUA INNOVACIÓ

::

ESTÀNDARD DE SEGURETAT ISO 27001

::

ALTA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

::

CONTÍNUA INNOVACIÓ

::

FORMACIÓ CONTÍNUA

::

50 PROFESSIONALS AL TEU SERVEI

::

EMPRESA SÒLIDA I DE RECONEGUT PRESTIGI

::

FORMACIÓ CONTÍNUA

::

50 PROFESSIONALS AL TEU SERVEI

::

EMPRESA SÒLIDA I DE RECONEGUT PRESTIGI

ESCUDA - Evolució Digital Segura

Les necessitats de suport informàtic de PIMES i organitzacions públiques i privades han evolucionat molt des dels principis d’ESCUDA, fa 30 anys. I de manera paral·lela han evolucionat els nostres serveis.

Actualment centrem els nostres serveis en auditar els recursos informàtics de les empreses i proporcionar un servei de consultoria que els permeti optimitzar les seves infraestructures i processos informàtiques.

També guiem els nostres clients en matèria de GRC (Govern, Risc i Compliment), garantint així el compliment legal. i generant un ecosistema que minimitzi els riscos i maximitzi l’aprofitament de les oportunitats en un context tecnològic.

I us acompanyem en la creació de polítiques i procediments per establir els vostres propis Sistemes de Gestió de la Informació, capitals per protegir els actius d’informació de les empreses.

Abordem tots els nostres serveis informàtics aplicant els màxims estàndards de qualitat: ESCUDA està reconeguda amb la ISO 27001 i també assessora empreses perquè aconsegueixi aquesta i altres certificacions, com la de l’Esquema Nacional de Seguretat.

La nostra missió

Treballar amb passió per facilitar als nostres clients les millors eines d’IT perquè puguin desenvolupar el negoci amb tot el seu potencial.

La nostra visió

::

Estar entre les millors companyies de serveis de Consultoria Informàtica i GRC.

::

Innovar per oferir el millor als nostres clients.

::

Ser els professionals experts en IT que actuen com a socis dels nostres clients.

::

Tenir un equip humà amb talent, format i compromès.

::

Augmentar la nostra solidesa, prestigi i rendibilitat.

Els nostres valors

::

Respecte, qualitat humana i honestedat.

::

Responsabilitat social i ecològica.

ESCUDA – Evolució Digital Segura

Les necessitats de suport informàtic de PIMES i organitzacions públiques i privades han evolucionat molt des dels principis d’ESCUDA, fa 30 anys. I de manera paral·lela han evolucionat els nostres serveis.

Actualment, per exemple, no ens limitem a “muntar” la infraestructura de xarxes informàtiques; també acompanyem els nostres clients al Govern de Xarxes.

De fet, abordem tots els nostres serveis informàtics aplicant els màxims estàndards de qualitat (ESCUDA està reconeguda amb la ISO 27001). Parem especial atenció a la seguretat informàtica i la Ciberseguretat per acompanyar els nostres clients en una evolució digital segura.

La nostra missió

Treballar amb passió per facilitar als nostres clients les millors eines d’IT perquè puguin desenvolupar el negoci amb tot el seu potencial.

La nostra visió

::

Estar entre les millors companyies de serveis IT.

::

Innovar per oferir el millor als nostres clients.

::

Ser els professionals experts en IT que actuen com a socis dels nostres clients.

::

Tenir un equip humà amb talent, format i compromès.

::

Augmentar la nostra solidesa, prestigi i rendibilitat.

Els nostres valors

::

Respecte, qualitat humana i honestedat.

::

Responsabilitat social i ecològica.
| 02 :: METODOLOGIES

Metodologies per
l’aplicació de
solucions informàtiques

Utilitzem un marc metodològic contrastat per oferir la màxima qualitat a les nostres solucions informàtiques.

A ESCUDA apliquem metodologies contrastades a nivell internacional per desenvolupar els nostres serveis de consultoria informàtica amb les millors garanties.

Uns sistemes de treball que utilitzem per ajudar les organitzacions a repensar les solucions informàtiques que necessiten.

Model de treball COBIT

El model de treball que utilitzem té com a objectiu proporcionar la informació que requereix l’organització per assolir els seus objectius.

Proposem un mètode basat en la metodologia COBIT que defineix les activitats TI d’una organització.

Aquest mètode ens permet concretar els serveis necessaris per cobrir les necessitats de gestió i control dels recursos TIC, tot això fent servir un conjunt estructurat de processos.

Projectes Informàtics basats en PRINCE2

En els projectes que desenvolupem utilitzem un mètode estructurat per a la gestió de projectes que permet un control efectiu dels recursos i una monitorització periòdica de la seva evolució.

Aquesta metodologia, basada en PRINCE2, se centra especialment a obtenir resultats concrets i no només a la planificació de les activitats que es duen a terme.

Gestió de seguretat certificada ISO 27001

La seguretat és un aspecte que ha de ser present a tot el cicle de vida de l’empresa.

Perquè l’aplicació dels criteris de seguretat es faci efectiva i eficient seguim un model de gestió de seguretat que garanteix el compliment del cicle de seguretat.

Estem certificats amb la ISO 27001 de manera que la nostra metodologia en seguretat està basada en les exigències d’aquesta norma.

Qualitat ISO 9001

La qualitat se sustenta en la satisfacció de les necessitats del client.

Per aconseguir-ho utilitzem un Sistema Integral de Gestió de Qualitat basat en tots aquells paràmetres que exigeix la norma ISO 9001, uns processos i procediments que permeten a la nostra organització lliurar els nostres serveis de manera adequada i amb la qualitat màxima.

Serveis eficients

En una organització cal tenir en compte l’eficiència en costos, la qualitat, el compliment de terminis, l’agilitat i la satisfacció dels clients i els usuaris.

Per complir aquests objectius en els serveis que prestem seguim diversos processos basats en les pràctiques sectorials ITIL i altres marcs de referència.

Gestió del canvi a les organitzacions

L’evolució de les eines TIC aplicades a l’empresa genera sovint processos de canvi a les organitzacions. Nosaltres facilitem als nostres clients una metodologia clara i definida per gestionar de la millor manera els processos de transformació de la infraestructura tecnològica, minimitzant l’impacte que això pugui tenir en l‟equilibri de l‟organització.

¿Buscas un Consultor Informàtic expert? Contacta amb Escuda

Guiarem la teva empresa perquè tregui el màxim rendiment als seus sistemes informàtics

¿Buscas un Consultor Informàtic expert? Contacta amb Escuda

Guiarem la teva empresa perquè tregui el màxim rendiment als seus sistemes informàtics
| 03 :: Enfocament tecnològic

Enfocament tecnològic

Serveis orientats a la
competitivitat de les empreses

Un plantejament correcte de les eines tecnològiques genera avantatges competitius, optimitzant el treball, el temps i la inversió

La sostenibilitat i la viabilitat de les empreses està cada dia més supeditada al correcte ús de les tecnologies de la informació, el seu ús està transformant tot l’ecosistema de les empreses. Un enfocament tecnològic correcte d’aquesta transformació facilita que les organitzacions assoleixin una posició avantatjosa davant la seva competència.

Avantatges de la transformació digital per a empreses

Quins són els avantatges de plantejar un bon enfocament tecnològic a la teva organització?

Augmentar la capacitat productiva de totes les àrees de l’organització

Un nou model organitzatiu, més lineal i col·laboratiu, que promou la innovació i la creativitat

Reducció de despeses operacionals i augment de beneficis. Fer més amb menys!

Reforç de les mesures de seguretat de les dades i adaptació a les normatives de protecció vigents

Treballadors amb una formació tecnològica cada cop més alta, rendibilitzant la font de valor i el talent dels recursos humans

Avançar cap a un sistema més sostenible i respectuós amb el medi ambient, necessari en aquests moments de crisi climàtica.

Enfocament d’ESCUDA
per impulsar la
transformació digital

Què proposem?
L’enfocament tecnològic que proposem està basat en quatre grans àmbits que podem adaptar a la realitat i característiques de cada organització.

Aquests quatre àmbits conformen el nostre punt de vista de com aplicar la tecnologia a les organitzacions. Totes tenen un punt en comú, que tot i no ser l’únic, és imprescindible per assolir l’èxit: el correcte ús de la tecnologia com a eina competitiva.

ESCUDA guia la teva organització cap a la competitivitat mitjançant la transformació digital

Ús sostenible de la tecnologia

L’aplicació de tecnologies sostenibles fomenta l’estalvi de costos operatius, assegurant un impacte menor a l’entorn natural i augmentant la productivitat de qualsevol procés empresarial.

Les polítiques verdes que proposem suposen una reducció de la despesa energètica i es complementen amb la compra de material informàtic sostenible, juntament amb el reciclatge ètic del material informàtic en desús.

Seguretat informàtica

La seguretat informàtica és un dels temes més importants a tenir en compte ja que es posen en joc dos valors estratègics de les organitzacions: les dades de l’empresa i la infraestructura tecnològica.

Per això cal assegurar-se que es compleixin les normatives vigents relacionades amb la seguretat de les dades, tenir els sistemes preparats per evitar fuites de seguretat i tenir un pla de contingència per recuperar les dades i sistemes ràpidament en cas de ciberatac.

Serveis de Cloud Computing

Utilitzar serveis i emmagatzematge de dades allotjades a servidors remots és un tipus d’infraestructura tecnològica cada vegada més comú que aporta molta flexibilitat a les organitzacions.

Un sistema que es pot utilitzar des de qualsevol dispositiu online i que permet estalviar despeses d’infraestructura tecnològica.

Les diferents plataformes de Cloud Computing, ofereixen, en pagament per ús, capacitats flexibles i elàstiques de computació i emmagatzematge: seguint un model de contractació basat en la demanda justa i necessària a cada moment.

Software open source

El ventall actual de programari lliure disponible permet cobrir moltes de les necessitats de qualsevol organització i estalviar costos en llicències.

Moltes vegades no se sap l’existència o la potència de les eines Open Source i, per tant, nombroses empreses acaben adquirint programari comercial quan no sempre és la millor opció, ni tampoc la més econòmica.

Enfocament d’ESCUDA
per impulsar la
transformació digital

Què proposem?
L’enfocament tecnològic que proposem està basat en quatre grans àmbits que podem adaptar a la realitat i característiques de cada organització.

Aquests quatre àmbits conformen el nostre punt de vista de com aplicar la tecnologia a les organitzacions. Totes tenen un punt en comú, que tot i no ser l’únic, és imprescindible per assolir l’èxit: el correcte ús de la tecnologia com a eina competitiva.

ESCUDA guia la teva organització cap a la competitivitat mitjançant la transformació digital

Serveis de Cloud Computing

Utilitzar serveis i emmagatzematge de dades allotjades a servidors remots és un tipus d’infraestructura tecnològica cada vegada més comú que aporta molta flexibilitat a les organitzacions.

Un sistema que es pot utilitzar des de qualsevol dispositiu online i que permet estalviar despeses d’infraestructura tecnològica.

Les diferents plataformes de cloud computing ofereixen, en pagament per ús, capacitats flexibles i elàstiques de computació i emmagatzematge: seguint un model de contractació basat en la demanda justa i necessària en cada moment.

Software open source

El ventall actual de programari lliure disponible permet cobrir moltes de les necessitats de qualsevol organització i estalviar costos en llicències.

Moltes vegades no se sap l’existència o la potència de les eines Open Source i, per tant, nombroses empreses acaben adquirint programari comercial quan no sempre és la millor opció, ni tampoc la més econòmica.

Ús sostenible de la tecnologia

L’aplicació de tecnologies sostenibles fomenta l’estalvi de costos operatius, assegurant un impacte menor a l’entorn natural i augmentant la productivitat de qualsevol procés empresarial.

Les polítiques verdes que proposem suposen una reducció de la despesa energètica i es complementen amb la compra de material informàtic sostenible, juntament amb el reciclatge ètic del material informàtic en desús.

Seguretat informàtica

La seguretat informàtica és un dels temes més importants a tenir en compte ja que es posen en joc dos valors estratègics de les organitzacions: les dades de l’empresa i la infraestructura tecnològica.

Per això cal assegurar-se que es compleixin les normatives vigents relacionades amb la seguretat de les dades, tenir els sistemes preparats per evitar fuites de seguretat i tenir un pla de contingència per recuperar les dades i sistemes ràpidament en cas de ciberatac.

| 04 :: Partnership

Partnership

En el nostre mercat col·laborem amb
companyies d’alt prestigi i professionalitat
| 05 :: TESTIMONIALS

Què opinen els nostres
clients de nosaltres?

Norma Editorial

Un proveïdor de confiança

“Fa molts anys que figuren a la nostra llista de proveïdors. De la mà hem abordat projectes ambiciosos de canvis tecnològics. El coneixement dels seus tècnics en els diferents entorns utilitzats en la nostra organització fa d’Escuda un proveïdor molt complet i de confiança. Estem parlant de gent molt professional, seriosa i capacitada”

Nuria Campamà

Responsable d’IT Norma Editorial

Mútua Intercomarcal

Un aliat que ens entén

“Per a una entitat com Mútua Intercomarcal, poder disposar dels serveis de proximitat d’una organització com ESCUDA és una garantia de comprensió de les necessitats, de proposició d’iniciatives d’evolució, d’adaptació i flexibilitat davant dels requeriments de cada moment, disposant a més a més d’un aliat que entén el negoci i s’anticipa al futur.”

Toni Serra Carbonell

Director de TI i Sistema Integrat de Gestió

La Farga

Professionalitat, proximitat i solvència

“L´equip humà d´Escuda consta de personal tècnic multidisciplinari i especialista, amb capacitat per atendre aspectes molt diversos relacionats amb la infraestructura de xarxes i de sistemes corporativa. La relació amb els enginyers i els tècnics de suport que Escuda ha posat a la nostra disposició des del principi ha estat molt estable, això els ha permès adquirir un alt coneixement de la nostra realitat i les nostres necessitats. Aquest avantatge es tradueix en una solvència tècnica excel·lent, en la reducció del volum d’incidències i de manteniment correctiu i en un assessorament evolutiu personalitzat”

Mario Nicolás

Responsable TIC de La Farga GEM, SA

Ajuntament de Sitges

Saben donar resposta als reptes plantejats

“He treballat amb Escuda en diversos projectes que s’han realitzat a l’Ajuntament de Sitges com migracions de sistemes, outsourcing o consultoria i, a partir de la meva experiència, he pogut comprovar que són un equip experimentat, compromès i que sap donar respostes als reptes que els hem plantejat”

Eduard Vera Díaz

Cap del Departament de Tecnologia i Administració Electrònica de l’Ajuntament de Sitges

Ajuntament de Sant Cugat

Ens han aportat flexibilitat i coneixement

“Per poder donar un servei de qualitat als ciutadans de Sant Cugat, els Sistemes d’Informació han de ser accessibles tant per als ciutadans com per als serveis de l’Ajuntament, i les comunicacions internes són la plataforma que ens permet apropar-nos al ciutadà per oferir-vos el millor servei. L’Ajuntament necessitava un salt qualitatiu en la gestió i el monitoratge de tot l’entorn de comunicacions. Escuda ens ha aportat la flexibilitat i el coneixement que volíem per millorar la gestió de tot l´entorn.”

Santi Coca

Responsable de Telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Cugat