Especialistes en Consultoria Informàtica

La consultoria informàtica és el procediment del qual se serveixen empreses i entitats per optimitzar els seus sistemes informàtics i alinear-los amb objectius concrets.

A l’hora d’emprendre aquest tipus de consultories, els nostres experts analitzen els processos de treball de les empreses, n’identifiquen les necessitats i les debilitats en matèria informàtica i ofereixen propostes ajustades al sistema de treball i al pressupost de la companyia.

Posteriorment mantenim un seguiment de l’empresa i de les tecnologies implantades per oferir noves possibilitats i assegurar-nos que els sistemes establerts funcionen de manera eficient.

Vols saber-ne més coses sobre Consultoria Informàtica?
| 01 :: Consultoria TIC

Consultoria en Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

ESCUDA aplica tot el coneixement i experiència per assessorar en l’ús òptim de la tecnologia a empreses i organitzacions de tota mena. Des de PIMES fins a multinacionals, però també fins a l’administració pública.

Mitjançant el nostre equip d’experts especialitzats, oferim serveis de consultoria per generar valor per a la vostra empresa a les diferents àrees TIC.

Després de més de 20 anys al sector de la Consultoria Informàtica hem desenvolupat un mètode de treball propi, basat en el coneixement i la confiança.

L’auditoria informàtica com a pilar de la consultoria

Les solucions que proposem als nostres clients tenen com a punt de partida una auditoria en què fem una anàlisi prèvia de l’empresa:

::

Les infraestructures informàtiques de la companyia.

::

Les necessitats presents i futures de l’empresa en matèria TIC.

::

Els objectius concrets de l’organització.

A partir de la informació obtinguda mitjançant aquesta auditoria construirem un projecte de transformació, evolució funcional i tecnològica destinat a assolir el resultat esperat.

Més informació sobre Consultoria Informàtica

| 02 :: Tipus de Consultoria informàtica

Tipus de consultoria informàtica per
grans empreses i pimes

| 01 ::

Tecnologia o transformació digital

| 02 ::

Sostenibilitat i eficiència energètica

| 03 ::

Plans estratègics

| 04 ::

Informàtica de Cloud Computing

| 05 ::

Implantació i optimització de sistemes de teletreball

| 02_01 :: Tecnologia o transformació digital

Consultoria
Tecnològica o de Transformació Digital

Consultoria Tecnològica o de Transformació Digital

Aquest servei de consultoria està orientat a optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació cap a la consecució dels objectius de l’empresa o entitat.

En què consisteix una Consultoria de Transformació Digital?

Les infraestructures informàtiques de la companyia.
Les necessitats presents i futures de l’empresa en matèria TIC.
Els objectius concrets de l’organització.

::

Auditoria prèvia, analitzem els sistemes informàtics de la teva empresa, identifiquem les teves necessitats i les alineem amb els teus objectius per acompanyar-te en la transformació digital.

::

Assessorem els clients perquè escullin les eines que millor ajudin a assolir els objectius de la seva empresa.

::

Triem junts les eines més adequades a la mida, objectius i pressupost de cada organització.

::

Implementem les eines i formem les persones que les utilitzaran quan és necessari.

::

Realitzem un seguiment periòdic per comprovar que els sistemes establerts funcionen de manera eficient.

Més informació sobre la Consultoria de Transformació Digital

Què aconseguim mitjançant una Consultoria Tecnològica o de Transformació Digital?

La consultoria tecnològica o de transformació digital que realitzem amb els nostres clients té com a objectius:

::

Adquirir i implementar les eines òptimes per al vostre entorn de negoci.

::

Gestionar de manera ordenada els canvis tecnològics per encaminar el procés de transformació digital de l’empresa.

::

Millorar la competitivitat.

::

Optimitzar els processos de gestió de l’organització.

::

Estalviar temps i diners.

Factors de la Consultoria de Transformació Digital

El nostre servei de consultoria en transformació digital es basa en el seguiment constant de les solucions tecnològiques disponibles al mercat.

A l’hora d’escollir les eines més adequades per a la teva empresa tenim en compte els factors següents:

::

Funcionalitats. Les eines han de resoldre les necessitats de l’organització.

::

Integració. La seva implementació ha de ser senzilla.

::

Preu. Cost ajustat a les possibilitats de l’organització.

::

La usabilitat. Eines intuïtives i fàcils d’entendre.

::

Suport tecnològic. Tots els proveïdors amb què col·laborem ofereixen un bon servei d’atenció al client.

::

Experiència. Els nostres partners tecnològics ofereixen referències excel·lents i garantia d’èxit.

A Escuda et guiem per escollir el millor camí tecnològic per a la teva organització. Les nostres propostes tecnològiques milloren el funcionament de les empreses i la consecució dels resultats.

Pensant en optimitzar el procés de transformació digital a la teva empresa? Escuda t’ajuda

Amb el nostre servei de consultoria informàtica, les tecnologies de la informació impulsaran la teva organització cap a grans objectius.

Pensant a optimitzar el procés de transformació digital a la teva empresa?
Escuda t’ajuda

Amb el nostre servei de consultoria informàtica, les tecnologies de la informació impulsaran la teva organització cap a grans objectius.

| 02_02 :: Sostenibilitat i eficiència energètica

Consultoria de Sostenibilitat i Eficiència Energètica

Amb aquest servei de consultoria aconseguim reduir l’impacte ambiental i un ús més eficient de l’energia. En definitiva, utilitzem la tecnologia per ajudar al medi ambient i reduir el nostre impacte i costos.

L’impacte de la tecnologia al medi ambient i el nivell d’eficiència energètica és diferent segons l’empresa. Les fonts d’aquest impacte, principalment, tenen l’origen en els dispositius elèctrics, però també en els sistemes i les tecnologies que s’utilitzen.

La Consultoria de Sostenibilitat i Eficiència Energètica analitza la situació en què es troba l’empresa i proposa estratègies per reduir el consum d’energia i l’impacte ecològic. Un procés que impacta positivament en els costos de l’empresa i en el medi ambient.

Els factors que es tracten en aquesta consultoria són els següents: Consum d’aparells elèctrics, il·luminació i climatització. Eficiència energètica dels dispositius. Nivell de despesa de paper. Destinació del material tecnològic en desús. Tecnologies d’emmagatzematge d’informació. Reducció de la petjada de carboni.

Aconseguirem gestionar de manera eficient els recursos de la teva organització. Això contribueix a millorar la seva economia, optimitzant els recursos i estalviant despeses. A més a més, l’activitat de la teva organització esdevé més sostenible, establint un compromís positiu amb la societat i el medi ambient.

Un ús més eficient de les funcionalitats informàtiques implica:

::

Maximitzar la viabilitat econòmica de l’evolució tecnològica.

::

Implementació de les diferents mesures recollides a les estratègies de millora.

::

Minimitzar l’impacte ecològic de la teva organització al medi ambient.

Més informació sobre la Consultoria de Sostenibilitat i Eficiència Informàtica

La nostra estratègia de sostenibilitat i eficiència es basa en les accions següents:

::

Proporcionar les eines de gestió energètica, tant del parc informàtic com de la infraestructura de la teva empresa, per reduir-ne la despesa.

::

Implementació de les diferents mesures recollides a les estratègies de millora.

::

Implantar solucions d’estalvi energètic per als diferents dispositius electrònics.

::

Reciclatge i certificació del material informàtic en desús.

::

Assessorar en polítiques d’eliminació de paper.

::

Implementar/adequar tecnologies de Cloud Computing.

::

Immòtica per implementar el consum intel·ligent dels teus espais de treball: control de consum d’energia, sistemes dil·luminació, climatització i ventilació.

En què consisteix una Consultoria de Sostenibilitat i Eficiència Energètica?

L’impacte de la tecnologia al medi ambient i el nivell d’eficiència energètica és diferent segons l’empresa. Les fonts d’aquest impacte, principalment, tenen l’origen en els dispositius elèctrics, però també en els sistemes i les tecnologies que s’utilitzen.

La Consultoria de Sostenibilitat i Eficiència Energètica analitza la situació en què es troba l’empresa i proposa estratègies per reduir el consum d’energia i l’impacte ecològic. Un procés que impacta positivament en els costos de l’empresa i en el medi ambient.

Els factors que es tracten en aquesta consultoria són els següents: Consum d’aparells elèctrics, il·luminació i climatització. Eficiència energètica dels dispositius. Nivell de despesa de paper. Destinació del material tecnològic en desús. Tecnologies d’emmagatzematge d’informació. Reducció de la petjada de carboni.

Què aconseguim mitjançant una Consultoria de Sostenibilitat i Eficiència Informàtica?

Aconseguirem gestionar de manera eficient els recursos de la teva organització. Això contribueix a millorar la seva economia, optimitzant els recursos i estalviant despeses. A més a més, l’activitat de la teva organització esdevé més sostenible, establint un compromís positiu amb la societat i el medi ambient.

Un ús més eficient de les funcionalitats informàtiques implica:

::

Maximitzar la viabilitat econòmica de l’evolució tecnològica.

::

Implementació de les diferents mesures recollides en les estratègies de millora.

::

Minimitzar l’impacte ecològic de la teva organització al medi ambient.

Més informació sobre la Consultoria de Sostenibilitat i Eficiència Informàtica

Procés d'implantació de mesures sostenibles a l'àmbit TIC

La nostra estratègia de sostenibilitat i eficiència es basa en les accions següents:

::

Proporcionar les eines de gestió energètica, tant del parc informàtic com de la infraestructura de la teva empresa, per reduir-ne la despesa.

::

Implementació de les diferents mesures recollides en les estratègies de millora.

::

Implementar solucions d’estalvi energètic per als diferents dispositius electrònics.

::

Reciclatge i certificació del material informàtic en desús.

::

Assessorar en polítiques d’eliminació de paper.

::

Implementar/adequar tecnologies de Cloud Computing.

::

Immòtica per implementar el consum intel·ligent dels teus espais de treball: control de consum d’energia, sistemes dil·luminació, climatització i ventilació.
Vols impulsar la sostenibilitat i l’eficiència informàtica a la teva empresa? Escuda t’assessora

Optimitzar la tecnologia per reduir costos i ajudar al medi ambient és una inversió excel·lent.

Vols impulsar la sostenibilitat i l’eficiència informàtica a la teva empresa? Escuda t’assessora

Optimitzar la tecnologia per reduir costos i ajudar al medi ambient és una inversió excel·lent.

| 02_03 :: Plans Estratègics

Consultoria de
Plans Estratègics

Mitjançant aquesta consultoria aconseguim posar les tecnologies de la informació i la comunicació al servei de les prioritats estratègiques de l’empresa.

En què consisteix una Consultoria de Plans Estratègics?

Actualment les TIC s’han tornat imprescindibles per al funcionament de les empreses, per això és important planificar-ne l’aplicació. Aquest tipus de consultoria és planificar l’estratègia tecnològica de l’empresa per alinear-la amb els objectius a curt, mitjà i llarg termini.

La consultoria de Plans Estratègics es divideix en les següents fases:

::

Anàlisi de la situació actual de l’empresa i les seves prioritats.

::

Definició d’estratègies TIC adaptades als objectius i les necessitats de l’empresa.

::

Implementació del Pla Estratègic a l’empresa.

Més informació sobre la Consultoria de Plans Estratègics

Què aconseguim mitjançant una Consultoria de Plans Estratègics?

El pla estratègic guia l’evolució de l’empresa, n’enfoca els objectius i aporta flexibilitat i versatilitat a l’organització, facilitant així l’adaptació als canvis.

Mitjançant aquesta consultoria us assessorem perquè les tecnologies de la informació i comunicació es converteixin en un pilar fonamental de l’aplicació del pla estratègic.

Els principals objectius de la Consultoria de Plans Estratègics són:

::

Definir i configurar les eines tecnològiques de la teva empresa sobre la base de les necessitats que planteja el pla estratègic.

::

Establir una estratègia de millora contínua de les tecnologies de la informació que permeti respondre a les necessitats actuals de l’organització, i que també en faciliti l’adaptació a noves necessitats.
Necessites alinear els teus sistemes informàtics amb el pla estratègic de la teva empresa? Escuda t’assessora

Posarem les TIC al servei de les prioritats estratègiques de la teva organització.

Necessites alinear els teus sistemes informàtics amb el pla estratègic de la teva empresa? Escuda t’assessora

Posarem les TIC al servei de les prioritats estratègiques de la teva organització.

| 02_04 :: Cloud Computing

Consultoría Informática de Cloud Computing

Aquest servei de consultoria se centra en l’anàlisi, el disseny i l’acompanyament en el procés de migració i implementació de solucions al núvol per a empreses.

Hi ha diverses solucions de Cloud Computing. Mitjançant la consultoria proposarem l’arquitectura cloud que s’adapti millor a cada empresa, després d’analitzar les necessitats específiques de l’organització, tenint en compte la seva mida (pimes, multinacionals, entitats públiques), el seu sector i altres condicionants.

En què consisteix una Consultoria de Cloud Computing?

Analitzem les necessitats de l’organització, assessorem en l’estratègia i el disseny de l’arquitectura, planifiquem i executem la migració a plataformes de Cloud Computing, amb un mínim impacte i temps d’implantació. El procés segueix aquests passos:

Prèviament es realitza una avaluació de les diferents opcions de què es disposen, una de les més importants és el tipus de cloud que, principalment, inclou les opcions següents:

::

IaaS (Infraestructure-as-a-Service). L’empresa externalitza els serveis de computació i es despreocupa de la gestió i les incidències derivades d’administrar maquinari.

::

PaaS (Platform-as-a-Service) permet desenvolupar, executar i gestionar aplicacions pròpies sense haver de dissenyar ni mantenir la infraestructura ni la plataforma.

::

SaaS (Software-as-a-Service), accés dels usuaris a aplicacions allotjades al cloud sense necessitat de gestionar ni la infraestructura, ni la plataforma, ni l’aplicació.

Segons les necessitats de la teva empresa es poden fer migracions a escenaris combinant el cloud amb l’allotjament local o, segons l’aplicació, utilitzar un tipus de cloud o un altre.

Un cop decidit conjuntament el tipus de cloud més adequat, l’estratègia i el procés són els següents:

::

Planificació dels passos a seguir per a la migració al núvol.

::

Preparació de l’entorn i les dades per a la migració.

::

Fase de proves per assegurar la viabilitat del canvi.

::

Execució de la migració, verificació del resultat i finalització del projecte.

Més informació sobre la Consultoria de Cloud Computing

Què aconseguim mitjançant una Consultoria de Cloud Computing?

Els nostres serveis ajuden als nostres clients a comprendre, quantificar les millores i prendre la decisió de migrar a la computació a internet.

També et proporcionarem orientació per decidir quina opció és la millor per als teus objectius, atès que hi ha diversos tipus de Cloud Computing. A continuació, us brindem suport en el procés de migració.

Amb el Cloud Computing podràs:

::

Donar forma a un entorn que et permetrà crear i allotjar les teves aplicacions sense necessitat de mantenir, suportar o controlar els recursos de maquinari emprats.

::

Accedir de manera segura a tots els teus aplicatius i funcionalitats.

::

Disposar de còpies de seguretat de tota la informació en un emmagatzematge segur.

Escuda t’ajuda a realitzar la transició cap al Cloud Computing i a definir-ne la configuració, el manteniment i l’evolució a curt, mitjà i llarg termini.

Pensant a fer el salt al Cloud Computing? Escuda t’ajuda

Trobem la millor solució de cloud per a la teva organització i la posem en marxa.

Pensant a fer el salt al Cloud Computing?
Escuda t’ajuda

Trobem la millor solució de cloud per a la teva organització i la posem en marxa.

| 02_05 :: Implantació i Optimització de Sistemes de Teletreball

Consultoria d’Implantació i Optimització de Sistemes de Teletreball

Mitjançant aquest tipus de consultoria assessorem empreses per a la implementació del treball remot eficient, segur i adaptat a la legislació laboral.

Tot i que no és una fórmula nova, des del 2020 el teletreball (o treball remot) s’ha convertit en una manera de treballar habitual.

A Escuda ho sabem bé perquè ho hem implementat a la nostra pròpia organització.

En què consisteix una Consultoria de Sistemes de Teletreball?

La posada en marxa d’una iniciativa de teletreball implica el disseny i la implantació d’un model tecnològic que permeti a qualsevol persona que treballi per a l’organització accedir a les mateixes aplicacions, funcionalitats i serveis als quals té accés des de la seu física de l’empresa de manera transparent, eficaç i segura.

El nostre plantejament proposa una estructura de desenvolupament en quatre fases:

::

Disseny. Proposem el sistema de teletreball que s’adapta millor a l’empresa, després d’un estudi de les necessitats de l’organització.

::

Implantació. Realitzem el procés d’adquisició de maquinari i programari, instal·lem xarxes, configurem equips i formem el personal si cal. Tot, de manera àgil i ordenada.

::

Seguiment. Monitoritzem les incidències inicials fins a aconseguir la plena implantació.

::

Millora continua. Analitzem els resultats per optimitzar processos i sistemes.

Què aconseguim mitjançant una Consultoria de Sistemes de Teletreball?

La implantació d’un sistema de teletreball se suporta principalment en l’àmbit tecnològic. Però afecta tots els àmbits d’una empresa i tots els departaments. I no es pot basar en una solució estandarditzada, al contrari: ha d’estar adaptat a les necessitats i singularitats de cada empresa.

Gràcies a l’estudi previ de les necessitats de l’empresa, la Consultoria de Sistemes de Teletreball que desenvolupem des d’Escuda aconsegueix una implantació ràpida i efectiva, que minimitza el temps d’aprenentatge i aconsegueix un increment de la productivitat immediata.

D’altra banda, la nostra experiència en govern de xarxes, seguretat informàtica i legislació garanteix el compliment en aquests tres àmbits imprescindibles.

Procés d’implantació del teletreball a pimes

La nostra proposta de teletreball es desenvolupa amb una sèrie de mòduls de caràcter tecnològic que creiem fonamentals:

::

Anàlisi prèvia del grau de preparació de l’organització per implantar el treball remot de manera permanent.

::

Adquisició de l’equipament i les eines necessàries.

::

Implementació de les mesures de govern, gestió i suport dels llocs de teletreball informatitzats.

::

Connectivitat i accessibilitat eficaç i segura en entorns de treball informatitzats remots.

::

Seguretat dels sistemes de la informació (autenticació, gestió de credencials, identitats i privilegis a dades i aplicacions).

::

Gestió, supervisió i avaluació de l’efectivitat del teletreball, que són aspectes a tenir en compte juntament amb el compliment i l’adequació a la legalitat en matèria laboral (p. ex., el registre de la jornada laboral).

Reptes i avantatges del teletreball per a pimes

L’aplicació adequada d’un model permanent de teletreball, sigui a temps complet o en un model híbrid remot presencial, transforma els reptes del mateix en avantatges competitius per a la teva organització:

::

Conciliació de la vida personal i laboral.

::

Major flexibilitat d’horaris

::

Reducció de despeses.

::

Increment de la productivitat.

::

Millora de la relació laboral amb els treballadors.

::

Reducció de l´absentisme laboral.

A partir de la nostra experiència, tant en l’aplicació del teletreball a Escuda com en projectes desenvolupats amb diversos clients, podem ajudar-vos a planificar el vostre model de treball remot, adaptat a les vostres necessitats particulars, i proposant les solucions més adequades per a la vostra organització.

Necessites implementar o optimitzar un sistema de teletreball?
Escuda t’ajuda
El servei de consultoria informàtica per a grans empreses, pimes i entitats públiques d’Escuda us ajuda a accelerar l’evolució tecnològica de la vostra organització amb seguretat i eficàcia.

Necessites implementar o optimitzar un sistema de teletreball?
Escuda t’ajuda

El servei de consultoria informàtica per a grans empreses, pimes i entitats públiques d’Escuda us ajuda a accelerar l’evolució tecnològica de la vostra organització amb seguretat i eficàcia.