Seguretat TIC i Ciberseguretat per a empreses

Guiem la teva empresa en la seva evolució digital per fer-ho de manera totalment segura

ESCUDA posa a la teva disposició els serveis de seguretat informàtica i Ciberseguretat enfocats a la protecció de l’actiu més valuós: La informació.

Proporcionem la metodologia, les eines i l’experiència per ajudar-te a salvaguardar tota la informació que gestiona i emmagatzema la teva companyia

Què és la Ciberseguretat?

::

La Ciberseguretat, essencial per a qualsevol empresa

::

La formació en Ciberseguretat, clau per minimitzar riscos

Fases de la Ciberseguretat

::

Identificació

::

Prevenció

::

Protecció

::

Recuperació
| 01 :: Què és la ciberseguretat?

Què és la Ciberseguretat?

La Ciberseguretat es defineix com la capa de protecció per als fitxers d’informació a partir de la qual es treballa per evitar tota mena d’amenaces que posen en risc la informació que és processada, transportada i emmagatzemada a qualsevol dispositiu.

La Ciberseguretat no només tracta d’implementar eines de protecció, també s’ocupa de minimitzar l’error humà, un factor clau que també contribueix a fer que les empreses siguin víctimes de ciberatacs. Per aquesta raó és molt important la conscienciació en Ciberseguretat dels treballadors, una formació que en aquest àmbit contribueix a la prevenció i a un millor ús de les eines TIC.

Què és la Ciberseguretat?

La Ciberseguretat es defineix com la capa de protecció per als fitxers d’informació a partir de la qual es treballa per evitar tota mena d’amenaces que posen en risc la informació que és processada, transportada i emmagatzemada a qualsevol dispositiu.

La ciberseguretat no només tracta d’implementar eines de protecció, també s’ocupa de minimitzar l’error humà, un factor clau que també contribueix a fer que les empreses siguin víctimes de ciberatacs. Per aquesta raó és molt important la conscienciació en Ciberseguretat dels treballadors, una formació que en aquest àmbit contribueix a la prevenció i a un millor ús de les eines TIC.

La Ciberseguretat, essencial per a qualsevol empresa

A dia d’avui, la seguretat al ciberespai és un aspecte fonamental per a qualsevol pime o gran empresa..

Un atac informàtic pot provocar grans pèrdues econòmiques a l’empresa que el rep i una inversió encara més gran en temps per recuperar-se. A més a més, l’atac pot comprometre informació valuosa per a la companyia i afectar o, fins i tot, enfonsar el prestigi d’una empresa.

Per aquest motiu, les bones pràctiques en matèria de Ciberseguretat no només serveixen per prevenir que la informació d’una companyia quedi exposada: també transmet confiança als clients, als accionistes i al personal de l’empresa.

A Escuda treballem en sistemes robustos que siguin capaços d’actuar abans, durant i després d’un atac maliciós, amb l’objectiu de mantenir la integritat, disponibilitat, privadesa, control i autenticitat de la informació manejada per la teva empresa.

Desenvolupem sistemes de Ciberseguretat a mida de cada empresa Consulteu amb un expert

La formació en Ciberseguretat

Formem els empleats perquè integrin hàbits cibersegurs en les tasques diàries, els treballadors també formen part de l’estratègia de Ciberseguretat. La Ciberseguretat és una tasca de tots els treballadors de l’empresa.

Campanyes de formació i conscienciació en Ciberseguretat

Desenvolupem sessions formatives a les empreses, de manera online o presencial, on s’explica i ensenya als treballadors temes de Ciberseguretat relacionats amb les tasques diàries de treball.
A les formacions de Ciberseguretat, principalment, tractem els temes següents:

::

Ús segur de la informació

::

Polítiques de contrasenyes

::

Gestió segura del correu electrònic

::

Implementació de mesures preventives al lloc de treball

::

Protecció dels dispositius mòbils

::

Securització dels perfils d’empresa a les xarxes socials

::

Mesures per a un teletreball segur

En qualsevol cas, adaptem la durada i el temari a les necessitats de cada empresa.

Les formacions tenen la participació de tots els empleats i es completen amb un autotest que els permet comprovar els coneixements adquirits i plantejar dubtes al professor.

Més informació sobre la Formació en Ciberseguretat

| 02 :: Fases de la ciberseguretat

Fases de la
Ciberseguretat

Identificació

Cerca i detecció de vulnerabilitats i riscos

Prevenció

Implementació de mesures per evitar els ciberatacs

Protecció

Implantació de les eines més adequades per protegir-se de manera efectiva

Recuperació

Acompanyament en la resiliència davant d’un incident de seguretat
| 02_01 :: Identificació

Identificació

Auditories de seguretat informàtica

L’auditoria forma part de la Fase d’Identificació. L’objectiu és descobrir les vulnerabilitats dels sistemes de seguretat informàtica de l’empresa i els riscos que comporten.

Mitjançant els serveis que componen una auditoria de seguretat informàtica completa, avaluem el nivell de maduresa de la seguretat informàtica d’una companyia i la capacitat per resistir atacs informàtics concrets, els més freqüents són els següents:

::

Ransomware: Segrest de la informació d’una empresa, és cada cop més freqüent. El pagament d’un rescat és la petició dels hackers a canvi de tornar la informació o no publicar-la.

::

Phishing: Missatges que suplanten persones o empreses intentant, generalment, enganyar l’usuari perquè introdueixi contrasenyes o altres dades sensibles. Els missatges poden arribar per correu electrònic o per missatge de text al telèfon mòbil, en aquest cas s’anomena smishing.

::

Denegació de serveis DoS i DDos: S’envia un gran nombre de peticions a un servidor alhora. El gran nombre de sol·licituds fa que el servidor s’alenteixi o desconnecti negant l’accés als usuaris legítims. La variant DDos realitza l’allau de peticions des de diversos punts de connexió.

En aquesta fase analitzem les polítiques i els procediments de seguretat prèviament definits i en revisem el grau de compliment.

Anàlisi de vulnerabilitats

Coneixes les debilitats dels sistemes informàtics de la teva empresa?

Mitjançant aquest procés determinem el nivell d’exposició i la predisposició a la pèrdua o a la sostracció d’informació en cas d’un atac maliciós.

Tindràs accés a un detallat informe en què es defineixen, identifiquen, classifiquen i prioritzen les debilitats que permeten avaluar les amenaces previsibles.

Test d'intrusió ( ®Pentest)

Creus que aconseguirem entrar? T’hi jugues alguna cosa?

Conegut com a ®Pentest, consisteix a atacar diferents entorns o sistemes informàtics amb la finalitat de trobar i prevenir possibles errors en els mateixos.

Està dissenyat per determinar l’abast de les fallades de seguretat de la teva empresa i els perills a què està exposada. Alhora, et permetrà conèixer el nivell d’eficiència dels protocols i eines de defensa.

Web hacking

La teva pàgina web corporativa és una porta de benvinguda per als hackers?

Posem al teu servei un equip de “White hats”, també coneguts com a hackers ètics.

La seva funció és cercar vulnerabilitats de seguretat en sistemes i xarxes per detectar-les, explotar-les i solucionar-les, per aconseguir que el teu entorn web sigui més segur.

Auditoria de configuracions de seguretat

Quan una distracció es converteix en l’origen del caos.

Un ciberdelinqüent pot aprofitar una simple fallada, com ara una contrasenya predeterminada o un recurs compartit, per penetrar en els nostres sistemes informàtics i accedir a informació sensible.

Per poder garantir que s’estableixin i mantinguin les configuracions de seguretat adequades als sistemes de xarxa, Escuda analitza i identifica els errors de configuració.

Et preocupa la seguretat informàtica de la teva empresa?

Els nostres especialistes en ciberseguretat per PIMES t’assessoren en relació amb les auditories.

Et preocupa la seguretat informàtica de la teva empresa?

Els nostres especialistes en ciberseguretat per PIMES t’assessoren en relació amb les auditories.

| 02_02 :: Prevenció

Prevenció

Gestió de vulnerabilitats i formació

En matèria de seguretat informàtica, la prevenció de riscos és la millor aposta. Ja se sap, més val prevenir que curar.

Els sistemes digitals de les nostres empreses s’exposen diàriament a un gran nombre d’amenaces que poden fer que el nostre sistema es vegi compromès, danyat o fins i tot totalment esborrat amb tot el que emmagatzemava al seu interior.

Prendre mesures sobre això per evitar els possibles atacs és fonamental, un ciberatac pot portar a una situació sense marxa enrere en la qual es perdi tota la informació valuosa.

Monitorització continua

Dormint amb un ull obert.

En l’entorn de seguretat actual, la monitorització contínua per evitar activament ciberatacs no és només un suggeriment, és una necessitat absoluta.

Escuda controla l’estat dels diferents sistemes (Web, Servidors, Esdeveniments dels sistemes, Threats, etc.) en temps real per conèixer si el rendiment, l’eficàcia i l’eficiència estan aconseguint els objectius previstos.

Detectar i corregir de manera immediata possibles vulnerabilitats que permeten truncar els atacs maliciosos que atemptin contra la teva empresa.

Utilitzem solucions que fan un seguiment 24×7 de l’activitat digital de la teva empresa. Aplicacions que processen una gran quantitat de dades i que tenen la capacitat d’identificar i analitzar de manera preventiva les amenaces que sorgeixen i, al moment, generar alertes de seguretat.

Deixar constància al moment de possibles fallades de seguretat i alertes sospitoses permet actuar de manera ràpida i eficaç evitant conseqüències negatives.

Simulacres de phishing

La suplantació d’identitat, una pràctica que s’ha posat de moda.

El Phishing és un ciberatac mitjançant correu electrònic o missatgeria instantània (Smishing), en què s’intenta enganyar el receptor perquè li proporcioni dades confidencials.

A Escuda t’ajudem a conèixer el grau d’exposició de la teva empresa als atacs de phishing mitjançant un simulacre d’atac dirigit a un grup d’empleats amb l’objectiu de robar informació o introduir un programari atacant a la companyia.

Campanyes de formació i conscienciació en Ciberseguretat

Els teus empleats poden ser el major actiu en defensa de la companyia. Forma un gran equip.

Les mesures de seguretat implementades no tenen valor sense la conscienciació i la formació dels treballadors. Encara que s’hagin implementat les millors mesures de caràcter preventiu, tot això no serveix de res si un treballador no és capaç d’identificar un correu electrònic fraudulent.

Per això Escuda realitza formació en Ciberseguretat in company, de manera online o presencial, amb una utilitat d’autotest que facilita la comprovació de l’avenç de cada empleat.

Escuda forma el teu equip humà i implementa mesures preventives de “ciberhigiene” amb pràctiques senzilles que, aplicades amb regularitat pels treballadors, minimitzen l’exposició als riscos derivats de les ciberamenaces.

Vols saber-ne més sobre la Formació en Ciberseguretat?
| 02_03 :: Protecció

Protecció

Implementació de la seguretat informàtica

Protegir la informació de la teva empresa assegura el bon funcionament de la mateixa. Comptar amb eines de defensa davant d’atacs fa possible que la teva companyia segueixi operant amb normalitat en cas d’un ciberatac.

Les organitzacions són cada cop més conscients de la necessitat de protegir bé la seva pròpia informació… i garantir que les dades dels seus clients estiguin absolutament segures.

Seguretat perimetral

Construeix una fortalesa que previngui la teva empresa dels atacs externs.

Escuda identifica l’activitat interna, prèviament definida i esperada, dins de la xarxa i estableix una configuració adaptada a la peculiaritat de la teva empresa per filtrar, protegir i aïllar l’activitat desconeguda o fraudulenta.

Implementació de plataforma UTM

::

Alta de disponibilitat

::

Protecció de servidors web

::

Protecció de xarxa

::

VPN

::

Protecció web

::

SD-WAN

::

Protecció de correu electrònic

::

Sandboxing

Seguretat interna

Un sofisticat sistema de vigilància que controla qualsevol moviment.

Dissenyem i implementem polítiques i pràctiques per prevenir i supervisar l’accés no autoritzat, ús indegut, modificació o denegació, amb l’objectiu de blindar la xarxa LAN i/o Wi-Fi i els seus recursos accessibles.

Gestió de l’entorn (cortesia, interns i DMZ’s).

::

Gestió d’autoritzacions

::

Portals captius

::

Control de trànsit

::

Logs

Protecció d'estacions de treball i servidors

Una xarxa protegida és una xarxa segura.

Com que una xarxa es compon d’un nombre reduït de servidors en comparació amb el gran nombre d’estacions de treball, sovint els ciberatacs es nodreixen d’una estació de treball insegura per perpetrar el seu atac a tota la xarxa.

::

Motor avançat de antivirus, antimalware i antiransonware

::

Seguretat integrada amb la seguretat perimetral

::

Prevenció de fugida de dades DLP

::

Encriptació de dispositius

Protecció de dispositius mòbils

Els mòbils, els nous ordinadors.

La massificació de l’ús de dispositius mòbils, el desenvolupament i l’evolució de les aplicacions han igualat les funcionalitats a les d’un equip d’escriptori. És per aquest motiu que els dispositius mòbils suposen un gran atractiu per als atacs maliciosos, ja que habitualment no tenen les eines i protocols de seguretat dels seus predecessors ordinadors.

Escuda desplega solucions de seguretat específiques per a la gestió de mobilitat professional per tal de garantir la protecció dels usuaris i assegurar-ne les dades.

::

Antivirus i antimalware

::

Esborrat de dispositius

::

Geolocalització

::

Gestió de dispositius i aplicacions

::

Altres

Adaptació de configuracions de seguretat

Alerta en cas d’error humà.

Què passa si implementem totes les mesures de protecció del sistema informàtic de la teva empresa, però es comet un error a la configuració?

Escuda compta amb un equip tècnic especialista i l’experiència de més de 20 anys al sector per analitzar, valorar i implementar bones pràctiques de seguretat adaptades a les característiques de la teva empresa i particularitats del teu entorn.

::

Política de contrasenyes

::

Protocols de seguretat

::

Redirecció de trànsit

::

DOS

::

“Parxejat” de sistemes

::

Actualitzacions de firmware

::

Altres

Seguretat del correu electrònic

I si blindem les bústies d’entrada?

El correu electrònic segueix sent una eina de productivitat clau per a l’empresa, com també el vector d’atac amb mès èxit per als cibercriminals. És per això que la seguretat al correu ha de ser sempre prioritària.

A Escuda despleguem les mesures necessàries per minimitzar les amenaces del correu electrònic i per reduir el risc de pèrdua de dades amb solucions específiques per a Office 365 i Google Workspace.

Vols saber més coses de les mesures de protecció dels sistemes informàtics de la teva empresa?

Els nostres experts en ciberseguretat us assessoren

Vols saber més coses de les mesures de protecció dels sistemes informàtics de la teva empresa?

Els nostres experts en ciberseguretat us assessoren

| 02_04 :: Recuperació

Recuperació

Salvaguarda de la informació i restabliment operatiu

La possibilitat que passi una catàstrofe a la teva empresa és remota, però no impossible. Un incident de seguretat i també una inundació, un incendi, una plaga, un robatori… són successos que posen en perill la informació de la teva empresa i les dades dels clients que té sota la seva custòdia.

Comptar amb mecanismes de recuperació de la informació aporta seguretat i tranquil·litat a tothom, propietaris i treballadors.

Posem al teu servei diferents solucions per mantenir la valuosa informació en un lloc segur, t’assessorarem amb l’opció més útil en funció de les necessitats de la teva empresa.

Solucions de backup

No posis tots els ous a la mateixa cistella.

Les solucions de backup o còpies de seguretat són essencials especialment en l’àmbit professional on la informació i les dades tenen un valor fonamental i incalculable.

A Escuda t’oferim solucions per salvaguardar les dades de la teva empresa amb les eines més adequades pel teu entorn

Gestionem la protecció de dades, evitant l’amenaça del ransomware i responent als desafiaments sota el compliment normatiu d’una manera senzilla, flexible i fiable.

Treballem amb la metodologia 3-2-1, a més a més d’executar proves de restauració de forma periòdica que garanteixen la integritat i disponibilitat real de les còpies.

Pla de recuperació en cas de desastres

Com recuperar-te i restablir el dia a dia de la teva empresa després d’un desastre?

És essencial protegir les dades i funcionalitats de la teva empresa en cas de qualsevol contingència que es pugui produir. Una interrupció en els sistemes TI pot tenir un impacte desastrós, si la teva empresa no està preparada per actuar correctament.

Escuda dissenya i implementa un Pla de recuperació en cas de desastres adaptat a la teva empresa que et permetrà la continuïtat de la seva operativitat diària, reduint els temps de la interrupció dels serveis i protegint les dades crítiques per minimitzar l’impacte de la contingència.

Serveis d'anàlisi post incident seguretat

Al més pur estil CSI.

Escuda posa al teu servei un equip d´analistes de malware que doni respostes a l’incident de seguretat informàtica. Rastregem les accions executades pel codi maliciós (malware), valorem els riscos i identifiquem els sistemes sensibles als quals ha accedit.

::

Mitigació de les afectacions

::

Eliminació de malware

::

Redacció d’informe i comunicacions

::

Escaneig de xarxa

::

Anàlisi forense
Vols implementar un pla de Ciberseguretat?

Qualsevol PIME pot patir un atac informàtic. Tenir un pla per recuperar informació perduda proporciona tranquil·litat i estalvia diners.

Escuda especialistes en Ciberseguretat per PIMES a Barcelona
Escuda, evolució digital segura

Escuda especialistes en ciberseguretat per PIMES a Barcelona

Escuda, evolució digital segura