Escuda

Ciberseguretat

Consultoria

Gestió TIC

Contacte

Escuda

Ciberseguretat

Consultoria

Gestió TIC

Contacte

+34 931 931 848Evolució Digital Segura

Ciberseguretat

Consultoria TIC

Gestió tic

| 01 :: ESCUDA

Experts en Ciberseguretat, Consultoria informàtica i Gestió TIC per a PIMES

Com a empresa especialitzada en oferir serveis de consultoria i suport informàtic a PIMES des de fa més de 15 anys, Escuda ha viscut en primera línia el procés de transformació digital de les empreses, així com la sofisticació dels atacs informàtics i l’evolució dels mètodes per practicar estafes digitals als usuaris.

Per la nostra experiència, considerem que en l’actualitat és imprescindible integrar sistemes de seguretat informàtica que minimitzin els riscos dels atacs. I mantenir informats els integrants de la companyia de les amenaces de l’entorn digital.

Termes com phishing, ransomware i sextorsión s’han sumat en els últims anys a una llarga llista de pràctiques encaminades a comprometre la seguretat informàtica.

No posis

en risc

la seguretat

de la teva

companyia

Guiem a la teva empresa en la seva evolució digital segura

| 02 :: CIBERSEGURETAT I GESTIÓ DE LA SEGURETAT INFORMÀTICA

Serveis especialitzats de Ciberseguretat i gestió de la Seguretat Informàtica per a PIMES

La ciberseguretat y el hacking ètic detecta i prevé les vulnerabilitats dels sistemes informàtics per repel·lir atacs i assegurar les relacions en l’entorn digital.

Per això, per blindar els sistemes informàtics i protegir els interessos de les persones respecte estafes diverses, el primer pas és conèixer les amenaces de la realitat digital en profunditat.

Des de la nostra seu a Barcelona desenvolupem projectes de ciberseguretat i seguretat informàtica per PIMES. El nostre objectiu és implantar sistemes informàtics segurs i proporcionar la formació necessària per minimitzar els riscos d’atacs informàtics.

Principals serveis en Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació:

Adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat.


Implantació de sistemes de gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI-ISO 27001)


Implantació de controls o bones pràctiques basades en la segona part de la ISO 27001

Auditoria de Seguretat Informàtica

El punt de partida dels nostres serveis és una anàlisi dels riscos concrets de cada client. Un cop completada aquesta auditoria, recomanem i implantem la solució de seguretat que millor s’ajusti a les necessitats de cada PIME.

| 03 :: CONSULTORIA
Mitjançant els nostres serveis de consultoria informàtica assessorem a empreses perquè els seus sistemes informàtics estiguin optimitzats de cara a aconseguir els seus objectius.

Consultoria informàtica per a PIMES

Mitjançant els nostres serveis de consultoria informàtica assessorem a empreses perquè els seus sistemes informàtics estiguin optimitzats de cara a aconseguir els seus objectius.

Després d’una fase d’auditoria, dissenyem plans d’implementació de sistemes informàtics segurs adaptats als objectius concrets de l’empresa:

Consultoria tecnològica i de transformació digital

Acompanyem les PIMES en la seva evolució digital.

Consultoria de sostenibilitat i eficiència de sistemes informàtics

Analitzem els punts de millora que permeten optimitzar els recursos informàtics.

Consultoria per a la migració a Cloud computing

Ajudem a empreses a comprendre, quantificar les millores i prendre la decisió de migrar a la computació en el núvol.

Consultoria de plans estratègics

Oferim orientació per alinear la incorporació de les tecnologies de la informació i comunicació a les prioritats estratègiques de l’empresa.

Consultoria d'implementació de sistemes de teletreball

Implantem models tecnològics adaptats a la legalitat vigent i amb els màxims estàndards de seguretat, que permeten al teletreballador accedir a les mateixes aplicacions, funcionalitats i serveis que té a l’empresa.

Si necessites més informació sobre la consultoria informàtica

| 04 :: GESTIÓ TIC

Suport i Gestió TIC

Proporcionem serveis tècnics de suport d’infraestructures informàtiques a PIMES, tant sota demanda com planificats.

Ens fem càrrec de les teves incidències, tant de maquinari com de programari, mitjançant serveis d’assistència remota i monitorització o també de forma presencial a les teves instal·lacions.

I a el mateix temps t’ajudem a planejar una estratègia de competències evolutiva per a l’explotació de les tecnologies dels sistemes d’informació.

Serveis d’assistència informàtica per a empreses

Els nostres serveis s’emmarquen dins de polítiques predefinides, segons el cicle de vida dels actius informàtics.

Manteniment i assistència tècnica, tant remota com en les instal·lacions dels nostres clients.


Configuració, personalització, desplegament i instal·lació d'actius informàtics.


Localització, retirada i destrucció d'actius (complint amb les normatives aplicables).